Národní park Pyhä-Häkki
Rozloha 1300 ha, 13 km2

Polovinu národního parku tvoří bažiny a slatiny,

druhou polovinu lesy.
Cílem národního parku Pyhä-Häkki je zachovat a chránit původní les a bažiny typické pro střední Finsko a zároveň je zpřístupnit veřejnosti.

Název národního parku je odvozen od slova „pyhä“, což ve staré finštině znamená hranici a od slova „Häkkinen“ podle prvních stálých obyvatel tohoto území (rodina Häkkinenů se zde usadila roku 1554).

Založen roku 1956
Les Pyhä-Häkki je chráněn od roku 1912, tzn. byla zakázána těžba dřeva a jakékoliv využívání půdy. Národním parkem se stal roku 1956. V roce 1980 bylo ještě připojeno území
Kotaneva.

Cesty a trasy
V parku se nacházejí dvě přírodní cesty. Hlavní trasa, značená červeně, je dlouhá 6,5 kilometru a prochází všemi typy krajiny, které park zahrnuje.
Druhá trasa, značená oranžovou barvou, je dlouhá 3,2 kilometry a vede pouze původním lesem.
Vzdálenější částí parku ještě prochází národní turistická trasa značená modře, která vede celým centrálním Finskem. Část národní turistické trasy vede společně s červenou
trasou.

Služby
Na parkovišti u vstupu do parku jsou umístěny odpadkové koše. V parku pak již žádný odpadkový koš není.
U jezera Kotajärvi (1,8 km od vstupu do parku) je ohniště, přístřešek a kůlna se dřevem.
Mapky a informace o parku jsou u informací u vstupu.
Za informacemi je studna na pitnou vodu.
Suché záchody jsou vlevo za informacemi, u národní turistické trasy a u ohniště u jezera
Kotajärvi.

Zajímavá místa 
Velký strom – borovice (Pinus sylvestris) – 1,2 km od vstupu. Rostl od roku 1518, dorostl do výšky 26m a objemu 8 m
3.
Farma Poika-aho (pole a dvůr) – je na opačném konci parku než je vstup. Byla založena r. 1854, současný stav je z roku 1898. Dochovaly se tři budovy: dům, stodola a sklad.