Pyhä-Häkki nationaal park

Gebied: 1300 hectare, 13 vierkante kilometer 
Van het gebied bestaat de helft uit moeras en vennen, de andere helft is vaste ondergrond en bossen.

Het doel en de taak van het Pyhä-Häkki Nationale Park is het bewaren en tonen van oude bossen, maar ook het tonen van de moerasachtige omgeving van Centraal Finland.

De naam van het park komt voort is afgeleid van het nabij gelegen meer Pyhäjärvi en van de eerste permanente bewoners van dit gebied die Häkkinen heten.

Gesticht in 1956

Het Pyhä-Häkki staatsbos werd vanaf 1912 eerst beschermd tegen het gebruik van iedere vorm van landbouw of houtproductie.
In 1956 werd het Nationale Park gesticht en het Kotaneva gebied werd daar in 1980 aan toegevoegd.


Wegen en paden

Er zijn twee natuurpaden in het park. Het 6,5 km lange hoofdpad is aangegeven met rode markeringen en geeft een beeld van alle verschillende landschappen en het natuurschoon van het park.
Het tweede natuurpad van 3,2 kilometer, aangegeven met orange markeringen, loopt door het oude bosgedeelte.
In het park en gedeeltelijk daarbuiten loopt een wandelpad van 16 km met witte markeringen.

Voorzieningen

Er zijn geen afvalbakken of vergelijkbare voorzieningen in het park. (Wandelen zonder afval maken)
Een overdekte kook-/kampvuur plaats bij het Kotajärvi meer, 1,8 kilometer vanaf het begin van het natuurpad.
Natuurpad kaarten en een presentatie van het park in de informatie ruimte.
Een bron met pomp achter de informatie ruimte.
Droog toiletten. Links van de informatie ruimte
,  en bij de kookplaats.
Gids bij het informatiepunt in het zomerseizoen.

Bezienswaardigheden en interessante lokaties
De Grote boom – een pijnboom 
(Pinus sylvestris) – op 1,2 kilometer van het begin van de routes. Geboren in het jaar 1518, gestorven in 2004 door “natuurlijke oorzaken” hoogte 26 meter, 8 kubieke meter houtvolume.
De nieuwe Grote boom, 0,9 km vanaf het begin van de routes is geboren in 1741.

De Poika-aho boerderij – landbouwgronden en het erf – aan de andere zijde van het park. Gesticht in 1854. De daterering van de huidige bebouwing gaat terug tot 1898. Drie van de originele gebouwen zijn er nog: het huis, de schuur en de opslagruimte.

Dieren

Het oude bos van Pyhä-Häkki heeft de voorkeur van vogels die nestelen in een holte in de stam, zoals mezen, uilen en spechten.
Rottende bomen worden intensief bezocht door verschillende insecten.

De eland (Alces alces) vind daarentegen nauwelijks iets te eten in het oude bos.
Daarom komen er ook geen bruine beren (Ursus arctos) voor in het gebied.

In de winter verraden sporen van de boom marter, vos, eekhoorn en otter hun aanwezigheid in het park – zelfs als de dieren zelf zelden worden gezien.

Op de grond levende vogels gedijen goed in de beschutting van het oude bos. Groepen hazelhoenderen kan men het hele jaar door vinden in het dichte bos, de auerhaan en de korhoen zijn veelal aanwezig op de zandige gebieden van het park.
De mascotte van het park is de zwarte specht die overal in het park gezien en gehoord kan worden.

Regels

Bezoekers kunnen vrij wandelen en skiën in alle delen van het park.

Het is toegestaan om bessen en paddenstoelen te plukken in het park.

Het is verboden om te jagen of te vissen in het park.
Honden moeten aangelijnd zijn in het park.

Planten meenemen of andere verstoring van de natuur is verboden.

Natuur Erfgoed Dienst

Pyhä-Häkki Nationaal park is, net als alle nationale parken in Finland, eigendom van en wordt beheerd door de Natuur Erfgoed Dienst van Staatsbosbeheer (Metsähallitus).